top of page

QUEER PRÁVO

ZÁKLADEM SVOBODY 
PRO VŠECHNY JSOU
LIDSKÁ PRÁVA.

PRÁVNÍ PORADNA PRO VŠECHNY LGBT+ OTÁZKY

Za posledních několik desetiletí bylo ve zrovnoprávnění queer osob zejména v západní, resp. euroamerické civilizaci, dosaženo obrovského pokroku. V mnohých tradičně demokratických státech je stejnopohlavním párům umožněno nejen uzavírat manželství se všemi souvisejícími právy a povinnostmi, ale i adoptovat děti, ve státech bývalého východního bloku došlo k prvním krokům ke zrovnoprávnění nejen na legislativní úrovni, ale především z pohledu celospolečenského vnímání, postupně (byť po malých krocích) se zlepšuje rovněž situace transgender osob. Boj za práva LGBT+ osob se ale nemůže zastavit, dokud nebudou rovná práva přiznána skutečně všem z nich. Drobný příspěvek k tomuto cíli se pokouší přinést také naše Queer právní poradna.

Ve úzké spolupráci s advokátní kanceláří naší členky se zaměřujeme zejména na následující oblasti práva:

- obrana proti diskriminaci LGBT+ osob v nejširším slova smyslu (na pracovišti, ve školství, ve vědě, v uměleckém prostředí, ale i ze strany státních orgánů či např. ve věznicích a léčebnách

- rodinné právo včetně všech jeho konsekvencí

- azylové a pobytové právo pro LGBT+ osoby včetně zastupování v souvisejících řízeních a včetně nápomoci s integrací do české společnosti (v této věci spolupracujeme rovněž se zahraničními organizacemi se stejnou náplní činnosti)

- právo neziskových organizací (včetně pomoci se založením a vedením spolků).

Provoz poradny je financován ze zdrojů spolku, pro naše klienty zůstává tedy bezplatným!

JAK SI ŘÍCI O POMOC

V případě zájmu o konzultaci naší poradny nám napište přes formulář či e-mail: 

Don't be afraid to contact us even if you don't speak Czech. We speak English, Italian and Russian and we can also provide interpretation for you from many world languages!

bottom of page