QUEER PRÁVO

ZÁKLADEM SVOBODY 
PRO VŠECHNY JSOU
LIDSKÁ PRÁVA.

PRÁVNÍ PORADNA PRO VŠECHNY LGBT+ OTÁZKY

Za posledních několik desetiletí bylo ve zrovnoprávnění queer osob zejména v západní, resp. euroamerické civilizaci, dosaženo obrovského pokroku. V mnohých tradičně demokratických státech je stejnopohlavním párům umožněno nejen uzavírat manželství se všemi souvisejícími právy a povinnostmi, ale i adoptovat děti, ve státech bývalého východního bloku došlo k prvním krokům ke zrovnoprávnění nejen na legislativní úrovni, ale především z pohledu celospolečenského vnímání, postupně (byť po malých krocích) se zlepšuje rovněž situace transgender osob. Boj za práva LGBT+ osob se ale nemůže zastavit, dokud nebudou rovná práva přiznána skutečně všem z nich. Drobný příspěvek k tomuto cíli se pokouší přinést také naše Queer právní poradna.

Ve úzké spolupráci s advokátní kanceláří naší členky se zaměřujeme zejména na následující oblasti práva:

- obrana proti diskriminaci LGBT+ osob v nejširším slova smyslu (na pracovišti, ve školství, ve vědě, v uměleckém prostředí, ale i ze strany státních orgánů či např. ve věznicích a léčebnách

- rodinné právo včetně všech jeho konsekvencí

- azylové a pobytové právo pro LGBT+ osoby včetně zastupování v souvisejících řízeních a včetně nápomoci s integrací do české společnosti (v této věci spolupracujeme rovněž se zahraničními organizacemi se stejnou náplní činnosti)

- právo neziskových organizací (včetně pomoci se založením a vedením spolků).

Provoz poradny je financován ze zdrojů spolku, pro naše klienty zůstává tedy bezplatným!

JAK SI ŘÍCI O POMOC

V případě zájmu o konzultaci naší poradny nám napište přes formulář či e-mail: 

Don't be afraid to contact us even if you don't speak Czech. We speak English, Italian and Russian and we can also provide interpretation for you from many world languages!