top of page

PŘIPOJTE SE

POJĎTE s NÁMI  

BOŘIT ZDI 

NEPOCHOPENÍ 

PŘIPOJTE SE K NĚKTERÉMU Z NAŠICH PROJEKTŮ

Jestliže chceme rozšiřovat povědomí tolerance a přispívat skrze informovanost k vzájemnému pochopení, asi by nemělo valného smyslu uzavírat se do elitářské komunity, která se musí stále vůči něčemu vymezovat. Proto chceme být a zůstat otevřeným společenstvím, jehož členy by měl jako charakteristický znak spojovat zejména respekt. A to jak k sobě samému, tak k ostaním lidem. Respekt k tomu, co nás spojuje i respekt k tomu, v čem jsme jedineční.  Pokud je vám tato hodnota blízká, jsou pro vás naše dveře otevřené. 

Pro připojení se k naší aktivitě je vám k dispozici na další straně připojený kontaktní formulář, který můžete použít rovněž, jestliže budete mít zájem o účast v některém z našich projektů. 

V případě, že budete mít zájem finančně podpořit naše projekty, můžete využít transparentní účet vedený u Fio banky a.s.: 2601928911/2010. Vystavení potvrzení o daru je samozřejmostí.

bottom of page